tranvannamqb2018

phân tích cặp GBPNZD cú nén hoàn hảo

tranvannamqb2018 Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Không cần phải nghi ngờ. Gía đã phá qua cú nén gồm 6 thanh giá. Áp lực bây giờ là giảm. Kì vọng giá sẽ xuống sâu. Nến đóng cửa đẹp thì không có lí do gì mà không vào một lệnh bán khống.
Bình luận:
Gía đang đi đúng hướng và có ít lợi nhuận ban đầu. Kì vọng giá sẽ còn giảm sâu hơn nữa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.