anhnd1

GBPNZD - Short on H1

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Bán trên H1 với mục tiêu: 1.83686
Dừng lỗ 1.86156
Đóng lệnh: dừng lỗ