dinhchien

GBPNZD - giảm tại sóng 5 Elliot với phân kỳ âm

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
- Mình đoán GBPNzD sẽ điều chỉnh từ đối xứng sóng (3) - (4).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.