dinhchien

GBPNZD - giảm tại sóng 5 Elliot với phân kỳ âm

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
- Mình đoán GBPNzD sẽ điều chỉnh từ đối xứng sóng (3) - (4).