FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GN đang đi trong trendline tăng. Hiện đang có mô hình 2 đỉnh, đợi break trendline + sóng hồi có tín hiệu sell dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.