tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ tại vùng kháng cự với GBPNZD

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Khung thời gian 2 giờ.
Xu hướng tăng và giá hiện tại đang xuất hiện tín hiệu phân kỳ tại vùng kháng cự 1.97000.
Tại đây có thể hình thành mẫu hình đảo chiều Vai Đầu Vai.
Đợi tín hiệu nến đảo chiều tại Vai phải xuất hiện thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.93000 và 1.90000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.