Theanh2201

GBPNZD - sell

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD đang trong gia đoạn hình thành sóng 5 trong con sóng , ở giai đoạn này ta thấy mô hình nên đang được hoàn tất với con sóng e bật cao lên khỏi cạnh trên , dự báo 1 cú giảm mạnh -- mục tiêu kì vọng , giá giảm đến điểm bắt đầu của mô hình nêm