Theanh2201

GBPNZD - sell

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD đang trong gia đoạn hình thành sóng 5 trong con sóng , ở giai đoạn này ta thấy mô hình nên đang được hoàn tất với con sóng e bật cao lên khỏi cạnh trên , dự báo 1 cú giảm mạnh -- mục tiêu kì vọng , giá giảm đến điểm bắt đầu của mô hình nêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.