trungnguyenquang1109

Giai đoạn tích lũy theo Wyckoff

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Hiện tại giá đang vào Phase D của Wyckoff, có thể vào lệnh ở giá hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.