ThePhi-FX

GBPNZD - BEARISH FLAG PATTERN

FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Nhận định cặp GBPNZD:
1. Trend giảm;
2. Hình thành mô hình cờ giảm, đồng thời giá cũng chạm EMA21;
3. Setup vào lệnh: vào trực tiếp vì mô hình đã chính thức hoàn thành.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

GBPNZD forecast:
1. Downtrend;
2. Bearish flag pattern has formed; touched EMA21;
3. Setup priceaction: you can sell immediately, because bear lag has formed.
Expect to go down.
Good luck!
T.P.,