nhat2207

Gbp/Nzd giảm giá ngày 26/11

nhat2207 Cập nhật   
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
phân tích xu hướng Gbp/Nzd ngày 26/11: thị thường giảm giá
- Sell giá: 2.0045 Tp: 800 points SL: 400 points
Trường phái giao dịch: Day Trading
Giao dịch theo Bollinger Band
Cảm ơn mọi người đã theo dõi !!!
Bình luận:
lệnh này lost nha

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.