XuanTruong-xtm

Phân tích cặp GBPUSD khung H4 UP

FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phân tích cặp GBPUSD khung H4 UP