VirusF

Trading Idea G/U next week

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Theo quan điểm riêng, G/U trong tuần tới sẽ giảm 70 pips rồi bắt đầu đà tăng.
- Canh buy: 1.375 - TP: 1.3955 - SL: 1.368
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.