GhostTraderIndexs

Xu hướng GU dảm để tích lũy đợt tăng trưởng tiếp theo

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
mọi người theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.