lam_xung_trader

Mô hình nến Sao Hôm ( Evening Star )

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
-Mô hình nến sao Hôm là mô hình biểu đồ giá cổ phiếu dạng nến được các nhà phân tích kĩ thuật sử dụng để phát hiện khi nào một xu hướng sắp đảo chiều.
-Cụ thể, mô hình nến sao Hôm là mô hình nến giảm giá bao gồm ba cây nến: một cây nến tăng có thân lớn, một cây nến tăng hoặc giảm có thân nhỏ và một cây nến giảm.
-Mô hình nến sao Hôm có dạng là đỉnh của một xu hướng tăng giá, là tín hiệu cho thấy rằng xu hướng tăng giá đang gần kết thúc.

==> Như vậy khả năng rất cao hôm nay GU tiếp tục xuống mạnh .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.