SonPriceAction

GBPUSD canh sell

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Canh sell GBPUSD khi giá về vùng resistance zone trên chart và có tín hiệu đảo chiều trên khung tg nhỏ hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.