OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
đỏ : mua
xanh : taget
đỏ dưới đùng : đóng nến qua cản đỏ ( chốt lỗ)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.