hallelujah381

sell GU, mục tiêu xuống 1.3675 từ 1.38

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- kiên trì short Gbp trung hạn
- Giá đang chững lại tại vùng 1.38 cũng là vùng trendine giảm
- Chờ usd hồi phục là plan hoàn thành
P/s: Quản lý vốn khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.