ptsonpt

ví dụ bự đi sell GU

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- bự dùng các mốc chikou quá khứ hợp lưu với span B đi ngang để phân tách cấu trúc thị trường.
- sau đó bự sẽ xem xét các nút xoắn mây
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.