Trade5Day

Buy khi giá thấp

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
WK tạo mô hình giá giảm, giá down về vùng mất cân bằng ban đầu
D1 hợp lưu mạnh. BUY tại vùng hợp lệ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.