dinhchien

GBPUSD - tăng tiếp theo sóng Elliot

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
* Sóng symmetry (đối xứng) đã chạm vùng đảo chiều tăng.
* 2 chỉ báo MACD & Force Index cao nhất trong 3 tháng cho tín hiệu sẽ có đỉnh mới.
* 3 mục tiêu tính bằng sóng Elliot .
* Chờ hồi về vùng giái trị mua vào để có giá tốt hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.