TradingSignalsVN

GBPUSD - Ngày 17/05/2021 - Góc nhìn theo sóng Elliot

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
-/ Tôi dự đoán đợt sóng tăng hiệu chỉnh được cho là bước sóng đã kết thúc tại mức giá 1.41672
-/ Hành động giá giảm từ đỉnh 1.41672 xuống đáy trước đó tại mức 1.40000 có vẻ diễn ra theo mô hình 5 sóng chuyển động và được cho là của sóng (i) của sóng giảm giá tiếp theo.
-/ Hành động giá tại thời điểm phân tích có vẻ đang là sóng tăng hiệu chỉnh, được cho là của sóng (ii).
-/ Khuyến nghị: Kích hoạt lệnh SELL tại vùng giá hiện tại 1.41182 với mục tiêu giá dài hạn tại mức 1.37000
------------------------------------
*Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.