NgocHaiPearlie

GBPUSD - chờ nến xác nhận giảm.

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ tín hiệu giảm rõ ràng hơn. Hiện tại GU đang test vùng kháng cự quan trọng...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.