blackbean_am

GBPUSD 6/3/2019

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Một lênh short ngắn theo hình có theo xu hướng lớn của khung D là xuốnng, mây ichi vẫn theo hướng xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.