thudong9497

phân tích GBPCAD ngày 13/9/2021 theo PA

Giá xuống
thudong9497 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phân tích GU: vị thế Sell
1, Giá tiếp tục quay lại vùng keylevel1 tuần trk, đóng cửa cây nến ngày là cây nên pinbar đảo chiều mạnh
2, Giá cũng đã phá khỏi kênh tăng giá khả năng cao tạo thành mô hình Vai đầu vai và tiếp tục đi xuống ở khung h1
=> selllimit tại
entry1: 1.38597
entry2: 1,38790
sl:1,39050
TP: 1,37610
Nếu bạn nào ưa mạo hiểm có thể sell nhẹ 1 lệnh giá hiện tại.
Bình luận:
để nhầm tên sr ae :D
Bình luận:
GU sau khi phá qua vùng kháng cự trk đó đã xảy ra cú stophunt và tiếp tục quay trở lại plan như kì vọng 1,37700
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.