OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Bò đang húc đầy giá lên đến gần mốc MA200 trên khung D1, mô hình nến gần giống như năm 2017. Mục tiêu có thể đạt 1.33000 (ngay dưới mốc kháng cự 1M).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.