Marker_2019

21/12/2020: GBPUSD

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng: Giá hiện tại vẫn đang tạo HHHL nên rất rõ ràng xu hướng là tăng và chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Vào lệnh tại vùng demand gần nhất với dừng lỗ khoảng 100 pip phía dưới là kèo hợp lý
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.