GKFXPrimeVN

GBPUSD, chờ mua!

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đang điều chỉnh mạnh sau thời gian tăng nhờ tin tức tốt về brexit. Tuy nhiên với sự mạnh lên của USD, cặp tỉ giá này hiện đang quay đầu đi xuống. USD mạnh lên do thương chiến sẽ kéo dài, tuy nhiên GBP sẽ tốt nếu Anh Và Liên Minh Châu Âu có thỏa thuận thương mại. Nói vậy để hiểu rằng số phận của đồng bảng Anh phụ thuộc rất nhiều vào một thỏa thuận giữa Anh & châu Âu. Anh em tham khảo nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.