hallelujah381

GU m15

Giá xuống
hallelujah381 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tin tốt cho Usd vào tối thứ sáu với nonfarm, trong khi đồng Gbp yếu
Bình luận: entry1.36100
sl: 1.3626
tp1: 1.354
tp2: 1.345
Cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.