Jack_Le

Buy GU ngày 23/11

Giá lên
Jack_Le Cập nhật   
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU sau khi điều chỉnh từ đỉnh 1.256 đã về sát mức fibo 38.2 ở 1.2445 và hồi lên cho tín hiệu buy trên khung 4 giờ (H4).
Canh mua vào giá trung bình 1.248 dừng lỗ 1.244.
Mục tiêu:
1. 1.254x
2. 1.156x
3. 1.259x
Bình luận:
Mục tiêu 1.254x và 1.256x đều đạt. Giá cần giữ trên 1.2525 để đi lên tiếp. Nếu 1.2525 bị phá tạo tín hiệu sell xuống thì setup này sẽ kết thúc.
Bình luận:
Mức 1.2525 đã được giữ vững và tôi đã thêm khá nhiều lệnh buy ở đây với mức rủi khá thấp. Giá về 1.2525 xong lên đẹp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.