dinhchien

GBUSD - Tăng tại khung Ngày (sóng đối xứng - kế thừa elliot)

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tuần trước, GBPUSD vượt quá ngưỡng Fibonacci mở rộng 120% của nhóm sóng hàng ngày (IX là sóng thất bại). Tôi dự đoán GBPUSD sẽ tăng theo xu hướng tín hiệu Đảo chiều
Chờ giảm về nhóm sóng (1), (2), (3) ... để mua theo tín hiệu đảo chiều.
Fibonacci mở rộng 120% cho dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.