phanchanh

gbpusd- long

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
giá dầu tăng, Nh công bố lãi suất và chỉ số kt tốt.
Theo PTKT hỗ trợ tăng GBP 1.3250
Ngoài ra do căng thẳng thương mại, giá $ cũng bị kìm hãm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.