Crocodie

GBP/USD ngày 17/01/2022

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
H4 sau một thời gian dài giá tăng mạnh và giá đã xuất hiện mô hình 2 đỉnh và phá xuống bằng 1 cây nến mạnh , khả năng sẽ có một đợt sóng hồi
H1 cũng là xu hướng giảm khi tạo đáy và đỉnh thấp hơn
M15 giá đã tạo key nhỏ vào cuối ngày thứ 6. Giá đã quay lại key đó và phản ứng lần thứ 2 và xuất hiện mô hình 2 đỉnh ở khung m5 ngay tại key đó , chứng tỏ tại đây có 1 lực bán khá mạnh
=> sell (1:3)
taget ngay tại đỉnh cũ của H1 trong quá khứ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.