UnknownUnicorn28720704

GBPUSD: CHUẨN BỊ CÓ DAO ĐỘNG MẠNH

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Thời gian qua cặp này đã ở trong giai đoạn cố định giá, giai đoạn này sẽ kết thúc vào ngày mai tạo sự dịch chuyển đưa giá đến vùng cố định mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.