anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPUSD 24/11/2021

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cả nhà có thể tham khảo GBPUSD hiện tại!
Nhớ tuân thủ sl
Chúc mọi người giao dịch thành công

Có gì thắc mắc ib trực tiếp cho em với user anhnguyett17

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.