Da_Vinci

GBPUSD ngắn hạn – cập nhật 2:48 pm GMT+7, ngày 24/07/2018

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Dự kiến ngày hôm nay, giá sẽ đi trong vùng biên độ 1.312 – 1.305, giá cần tích lũy thêm trước khi có thể tăng điều chỉnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.