Priceactionprotrader

Canh bán với GU

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chúng ta có d1 giảm giá, h4 vừa phá khỏi keylever đợi test lại đáy cũ trước đó có tín hiệu sell xuống , chúc anh chị trade nhiều lợi nhuận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.