FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU setup SH + BOS + RTO kết hợp điều kiện hỗ trợ IMB và EQL

Khuyên nghị : CANH BUY : 1.3624 SL: 1.36 TP1: 1.374 TP2: 1.38


📌Đây là phân tích mang tính cá nhân của mình

Phân tích này có thể thay đổi tuỳ theo biến động của thị trường (mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.