VFx-Fund

GBP/USD ĐỢI PHÁ VỠ VÙNG TÍCH LŨY NGẮN HẠN

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- GBP/USD đang thể hiện sự tăng giá trong ngắn hạn tuần qua, hiện tại theo quan điểm của mình nên đợi phá vỡ vùng tích lũy Tam giác tăng dần và vào lệnh

-Happy Trading-
*Lưu ý: Mọi phân tích dựa trên quan điểm cá nhân, không khuyến nghị vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.