FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đong nến ngày hôm qua 18-10 vẫn lằm trên 50% so với thanh nến ngay trước nó cho thấy bảng Anh Vẫn tiếp tục đi lên. Canh bay đường màu đỏ chốt lời đường màu xanh dùng lỗ dưới thanh đỏ 30pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.