mmfxtrading

GBPUSD sẽ còn tăng tiếp trong dài hạn

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Ở timeframe daily thì trend chính hiện tại vẫn đang là trend lên. Ta có thể thấy giá bật nhiều lần tại support zone 1.37600-1.36100. Nếu giá có thể quay trở lại gần vùng giá này ta có thể buy theo trend tiếp diễn tại đây.
Hiện nay giá đã ở tại điểm giá fibo 50, chúng ta có thể chờ đợi thêm price action để có confirm về việc bullish

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.