FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chart phân tích GBPUSD cho Tháng 11 và hết Quý 3/2019
Sử dụng Phương pháp phân tích:
- Sóng + Fibo cho sóng
- Cung cầu
- Dữ liệu phân tích Từ CME
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.