VanDaria

GBPUSD Biến động lỏng với vùng kháng cự mạnh.

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Vùng 1.333 trở thành vùng kháng cự mạnh sau 4 lần không vượt qua.
- Dự đoán xu hướng tiếp sideway biên rộng chờ biến động chặt lại:
- Mở Sell: 1.33 cutloss: 1.36
- Target: 1.27
- Tỷ lệ r/l: 2/1
- Tuyệt đối tuân thủ SL.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.