abu282

Mô hình cái nêm quá rõ

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Vị trí đã vượt qua Mô hình cái nêmVà phát triển theo xu hướng Đi lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.