GKFXPrimeVN

GBPUSD, động lực nào để tăng?

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
USD đã tăng khá nhiều so với rổ tiền tệ quốc tế khác. Tuy nhiên, các tin tức tốt đến từ châu Âu vẫn đang hỗ trợ tốt cho GBP tăng trưởng so với USD. Điều đó chứng tỏ rằng sự biến động của GBP sắp tới, hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến brexit. Như vậy sự biến động của GBP sẽ rất khó lường. Nhận định GBP tăng nhưng vẫn có khả năng một tin xấu có thể ảnh hưởng đến chiến lược mua GBPUSD . Chiến lược như hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.