Naked_Traderr

Trade 6 - FTMO Challenge

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
I. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG


1. Tương quan Seller & Buyer: SELLER

2. Vùng đảo chiều tiềm năng: YES


II. CHẤT LƯỢNG LỆNH


1. Tín điệu đảo chiều uy tín: YES

2. Entry tối ưu: YES

3. Stoploss an toàn: YES