Tan_Phong

GBPUSD - Thuần PTKT

Đào tạo
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trên mô hình D1, giá hiện tại đang gặp 2 cản lớn trùng nhau là trenline và Fibo. Quan sát chia nhỏ nến, chúng ta nhận thấy có nhiều lần muốn bứt cản đi lên, tuy vậy vẫn đang thất bại. Không phá được cản này, mục tiêu 1.255-1.126 không khó !