OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
gbp/usd giá sẽ hồi phục nhẹ ssau đó giảm tiếp về tiếp cận các mốc hỗ trợ bên dưới mục tiêu bán ngắn hạng và chốt lời theo biểu đồ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.