PKTeam

Canh Buy GBPUSD

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP đang tạo channel tăng giá. Canh hồi phục giá tốt để mua.
@KA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.