NguyenThang33

GBP USD - Theo dõi thêm

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chúng ta hãy cùng theo dõi thêm để xem mô hình nào áp dụng được với giá chạy của GU trong thời gian tới nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.