TuanPhamThanh

Dư đoán GU

TuanPhamThanh Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Ưu tiên Đánh xuống
Bình luận:
dính stpo loss: Nguyên nhân: đã thấy lên 3 nhip rồi+ cây lên pinbar, lên mới sell, chắc do sác xuất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.