IACapital

Mua dần GBPUSD

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD
- Giá đang tích luỹ và có tín hiệu điều chỉnh tăng theo mô hình VDV ngược.- Chúng ta có thể mua dần với các khối lượng tính toán để có thể đảm bảo an toàn vốn
Chiến lược tham khảo
Mua rải dần vùng hiện tạiSL đáy 1.352
TP theo mức đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.